ANNOUNCEMENT!
SELCAREVAX MAIN CARELINE
For the convenience of our vaccinees, we are providing specific communication channels for information and enquiries regarding SelcareVAX.
For assistance, kindly contact our 24-hour hotline at 1800-22-6600.
We are also reachable via :
013- 446 0366 (Whatsapp only)
vax@selcare.com
vax.selangkah.my
Selangkah app

MAKLUMAN!
TALIAN UTAMA SELCAREVAX
Bagi memudahkan penerima vaksin, kami menyediakan saluran komunikasi khusus untuk maklumat dan pertanyaan mengenai SelcareVAX.
Untuk pertanyaan, sila hubungi talian 24 jam kami di 1800-22-6600.
Kami juga boleh dihubungi melalui:
013- 446 0366 (Whatsapp sahaja)
vax@selcare.com
vax.selangkah.my
Aplikasi Selangkah
#Selcare #Selangkah #VaksinSelangor #StaySafeWithSelangkah #SenangBuatSemua #SelVAX #ProaktifPrihatin #SelVAXKomuniti #SelVAXIndustri #SelvaxBooster
#SelcareVAX

Leave a Reply